Regulamin

stos
 1. Właścicielem serwisu KuponyDlaSklepu.pl, zwanego dalej serwisem jest firma Projekt Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Brennej przy ul. Wyzwolenia 36, o numerze NIP: 5482663019, REGON: 243250958, KRS: 0000459255 (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5.000 zł), zwana dalej wykonawcą.
 2. Serwis przeznaczony jest tylko dla firm (podmiotów gospodarczych), jego klientem nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 4. Do realizacji kodów rabatowych przez sklep internetowy potrzebna jest odpowiednia funkcja w jego oprogramowaniu. Kody wydrukowane na kuponach muszą zostać dołączone do panelu administracyjnego sklepu. Oprogramowanie powinno umożliwiać dodanie za jednym razem większej ilości kodów rabatowych wygenerowanych przez wykonawcę i dostarczonych klientowi w pliku. W panelu powinno być pole pozwalające na wklejenie skopiowanych z pliku (wszystkich) kodów lub opcja bezpośredniego importu z pliku do panelu. Drugą opcją dodania kodów do sklepu jest ich generowanie bezpośrednio w panelu administracyjnym (jeśli oprogramowanie sklepu na to pozwala) - wówczas panel powinien również umożliwiać eksport wygenerowanych kodów do pliku, w celu przesłania go wykonawcy do druku. Zdecydowana większość dostępnych na naszym rynku platform sklepowych posiada jedną i/lub drugą funkcjonalność.
 5. Klient zamawiając kupony oświadcza, iż oprogramowanie jego sklepu posiada przynajmniej jedną z opisanych wyżej funkcji i zgodnie z nią wybrał parametry zamówienia dotyczące generowania / dostarczenia kodów.
 6. Brak opisanej w pkt. funkcjonalności oprogramowania sklepu klienta lub jej błędne działanie nie jest podstawą do reklamacji. Przed zamówieniem klient ma prawo poprosić wykonawcę o przesłanie próbnego pliku z kodami, aby upewnić się, że ich obsługa w sklepie klienta działa poprawnie. Może również wysłać wykonawcy do sprawdzenia plik z wygenerowanymi przez siebie kodami w panelu sklepu.
 7. Terminy realizacji, podawane przez wykonawcę w serwisie i kontakcie z klientem są liczone w dniach roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) i są terminami przybliżonymi. W praktyce wszystkie zamówienia realizowane są w podanych terminach, jeśli nie wystąpią zmiany w specyfikacji zamówienia (na życzenie klienta) lub przeszkody natury wyższej niezależne od wykonawcy. Mogą one wydłużyć czas realizacji zamówienia.
 8. Klient zobowiązuje się dostarczyć materiały graficzne niezbędne do wykonania projektu graficznego kuponu (jeśli nie jest możliwe wykorzystanie ich bezpośrednio z grafiki sklepu klienta) lub gotowy projekt przygotowany do druku według specyfikacji zamieszczonej w serwisie. Całkowitą odpowiedzialność za treści i formy dostarczonych projektów lub materiałów graficznych (np. naruszenie praw osób trzecich) ponosi klient.
 9. Projekty kuponów wykonywane z wykorzystaniem dostarczonych przez Klienta materiałów graficznych (jakość projektu zależy od jakości dostarczonych materiałów). W usługę wykonania projektu nie wchodzi szukanie oraz zakup zdjęć lub grafik na portalach do tego przeznaczonych.
 10. W przypadku dostarczenia kolejnych materiałów do projektu po wykonaniu jego pierwszej wersji za dodatkowy projekt z nowych materiałów zostanie naliczona dodatkowa opłata.
 11. W przypadku dostarczenia przez klienta gotowego projektu wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jego nieprawidłowe przygotowanie lub ewentualne błędy. Projekty drukowane są w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone.
 12. Wydruk kuponów z projektu przygotowanego przez wykonawcę następuję po akceptacji projektu przez klienta. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przesłanego projektu zarówno pod względem graficznym jak i tekstowym. Wykonawca nie odpowiada za błędy w zaakceptowanym projekcie, zwłaszcza jeżeli zostały one powielone z materiałów nadesłanych przez klienta.
 13. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu oraz opóźnienia dostawców. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera / listonosza. Możliwy jest również osobisty odbiór zamówień w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 14. Wszystkie ceny publikowane w serwisie są podawane zarówno netto jak i brutto z odpowiednim podpisem. Klient dokonuje płatności na podstawie faktury Pro Forma wysłanej przez wykonawcę. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie wykonawcy. Po zrealizowaniu zamówienia wykonawca wystawi klientowi Fakturę VAT.
 15. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.  Jest możliwość otrzymania faktury papierowej po złożeniu przez klienta pisemnego oświadczenia.
 16. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie mogą wystąpić w druku i zgadza się na ich konsekwencje, które nie podlegają reklamacji (np. niewielkie różnice kolorystyczne mogące wystąpić w stosunku do obrazu widocznego na monitorze).
 17. Reklamacja powinna być zgłaszana w formie pisemnej, w czasie do 3 dni roboczych od otrzymania paczki lub odbioru osobistego. Powinna ona zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności.
 18. Klient może zostać poproszony o odesłanie wszystkich otrzymanych kuponów w celu zakończenia procedury reklamacyjnej.
 19. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Jeśli klient zostanie poproszony o odesłanie kuponów czas ten liczony jest od momentu otrzymania ich przez wykonawcę.
 20. Reklamacje związane z uszkodzeniem zawartości paczki podczas transportu należy zgłaszać w momencie jej odbioru. Osoba odbierająca powinna sporządzić protokół szkodowy z podpisem osoby doręczającej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie wykonawcę.